Органи школе

Школски одбор

Представници локалне заједнице:

- Ђуричић Микајло
- Радосављевић Владан
- Милутиновић Павле

Представници родитеља:

- Даница Петровић
- Жељка Новаковић
- Вујић Мирјана

Представници месне заједнице:

- Микаило Ђуричић
- Живко Симић
- Драган Томић

Стручни сарадници:

- Светлана Ранисављевић, педагог
- Милица Јанковић, педагог