Ученици

Распоред писмених провера за прво полугодиште школске 2019/20.г.

Распоред писмених провера у првом полугодишту 1. и 2. разред

Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Srpski jezik иницијални тест 3. 9. 2019. 1/09
Математика иницијални тест 4. 9. 2019. 1/09
Математика писмена вежба 23. 9. 2019. 4/09
Srpski jezik контролни задатак 30. 9. 2019. 5/09
Математика контролни задатак 1. 10. 2019. 1/10
Математика контролни задатак 10. 10. 2019. 2/10
Математика контролни задатак 10. 10. 2019. 2/10
Свет око нас контролни задатак 16. 10. 2019. 3/10
Српски језик контролни задатак 17. 10. 2019. 3/10
Математика контролни задатак 21. 10. 2019. 4/10
Српски језик писмена вежба 29. 10. 2019. 5/10
Српски језик контролни задатак 1. 11. 2019. 1/11
Математика писмена вежба 1. 11. 2019. 1/10
Математика контролни задатак 6. 11. 2019. 2/11
Свет око нас контролни задатак 14. 11. 2019. 3/11
Свет око нас контролни задатак 15. 11. 2019. 3/11
Српски језик контролни задатак 22. 11. 2019. 4/11
Математика писмена вежба 26. 11. 2019. 5/11
Српски језик контролни задатак 27. 11. 2019. 5/11
Математика контролни задатак 2. 12. 2019. 1/12
Српски језик контролни задатак 6. 12. 2019. 1/12
Математика контролни задатак 16. 12. 2019. 3/12
Математика контролни задатак 17. 12. 2019. 3/12
Свет око нас контролни задатак 19. 12. 2019. 3/12
Српски језик контролни задатак 23. 12. 2019. 4/12
Српски језик писмена вежба 24. 12. 2019. 4/12
Свет око нас контролни задатак 15. 1. 2020. 3/01
Математика контролни задатак 20. 1. 2020. 4/01
Математика писмена вежба 22. 1. 2020. 4/01
Српски језик контролни задатак 22. 1. 2020. 4/01
Свет око нас контролни задатак 23. 1. 2020. 4/01
Српски језик контролни задатак 29. 1. 2020. 5/01
Српски језик писмена вежба 30. 1. 2020. 5/01

Распоред писмених провера у првом полугодишту 3. и 4. разред

Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Srpski jezik писмена вежба 16. 9. 2019. 3/09
Srpski jezik писмена вежба 18. 9. 2019. 3/09
Srpski jezik писмена вежба 19. 9. 2019. 3/09
Енглески језик писмена вежба 24. 9. 2019. 4/09
Енглески језик писмена вежба 24. 9. 2019. 4/09
Srpski jezik писмена вежба 27. 9. 2019. 4/09
Математика писмена вежба 27. 9. 2019. 4/09
Математика контролни задатак 30. 9. 2019. 5/09
Srpski jezik писмена вежба 14. 10. 2019. 3/10
Srpski jezik писмена задатак 18. 10. 2019. 3/10
Srpski jezik контролни задатак 21. 10. 2019. 4/09
Математика писмена вежба 28. 10. 2019. 5/09
Природа и друштво писмена вежба 29. 10. 2019. 5/09
Математика писмени задатак 29. 10. 2019. 5/09
Природа и друштво писмена вежба 30. 10. 2019. 5/10
Српски језик писмени задатак 19. 11. 2019. 4/11
Математика контролни задатак 26. 11. 2019. 5/11
Математика писмена вежба 28. 11. 2019. 5/11
Природа и друштво писмена вежба 3. 12. 2019. 1/12
Српски језик писмена вежба 6. 12. 2019. 1/12
Српски језик писмени задатак 13. 12. 2019. 2/12
Српски језик писмена вежба 19. 12. 2019. 3/12
Српски језик писмена вежба 20. 12. 2019. 3/12
Природа и друштво писмена вежба 24. 12. 2019. 4/12
Математика писмени задатак 26. 12. 2019. 4/12
Математика писмена вежба 27. 12. 2019. 4/12
Природа и друштво писмена вежба 9. 1. 2020. 2/01
Математика и друштво писмена вежба 24. 1. 2020. 4/01
Српски језик контролни задатак 28. 1. 2020. 5/01

Распоред писмених провера у првом полугодишту 5. разред

Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност иницијални тест 4. 9. 2019. 1/09
Математика иницијални тест 6. 9. 2019. 1/09
Енглески језик писмена вежба 19. 9. 2019. 3/09
Математика писмена вежба 10. 10. 2019. 2/10
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 10. 2019. 3/10
Енглески језик писмена вежба 17. 10. 2019. 3/10
Српски језик и књижевност контролни задатак 31. 10. 2019. 5/10
Математика писмени задатак 4. 11. 2019. 2/11
Енглески језик писмена вежба 14. 11. 2019. 3/11
Српски језик и књижевност контролни задатак 5. 12. 2019. 1/12
Енглески језик писемни задатак 10. 12. 2019. 2/12
Математика писмена вежба 11. 12. 2019. 2/12
Српски језик и кнјижевност писмени задатак 23. 12. 2019. 4/12
Енглески језик писемна вежба 13. 1. 2020. 3/01
Математика писмени задатак 16. 1. 2020. 3/01

Распоред писмених провера у првом полугодишту 6. разред

pismene 6 razredi

Распоред писмених провера у првом полугодишту 7. разред

pismene 7 razredi

Распоред писмених провера у првом полугодишту 8. разред

pismene 8 razredi

Распоред писмених провера у првом полугодишту - ИО Брезовице

pismene 8 razredi

Распоред писмених провера у првом полугодишту - ИО СТУБО, 1.-4. РАЗРЕД

Предмет Врста Датум Недеља у месецу
Математика иницијални тест 3. 9. 2019. 1/09
Математика иницијални тест 3. 9. 2019. 1/09
Математика иницијални тест 3. 9. 2019. 1/09
Српски језик иницијални тест 3. 9. 2019. 1/09
Српски језик иницијални тест 4. 9. 2019. 1/09
Српски језик иницијални тест 4. 9. 2019. 1/09
Енглески језик блиц тест 17. 9. 2019. 3/09
Математика контролни задатак 23. 9. 2019. 4/09
Српски језик контролни задатак 25. 9. 2019. 4/09
Математика контролни задатак 26. 9. 2019. 4/09
Српски језик писмена вежба 27. 9. 2019. 4/09
Српски језик контролни задатак 30. 9. 2019. 5/09
Математика контролни задатак 230 9. 2019. 5/09
Математика контролни задатак 1. 10. 2019. 1/10
Математика контролни задатак 10. 10. 2019. 2/10
Свет око нас контролни задатак 15. 10. 2019. 3/10
Српски језик контролни задатак 17. 10. 2019. 3/10
Српски језик писмени задатак 18. 10. 2019. 3/10
Математика језик контролни задатак 21. 10. 2019. 4/10
Математика писемени задатак 28. 10. 2019. 5/10
Природа и друштво контролни задатак 29. 10. 2019. 5/10
Природа и друштво контролни задатак 29. 10. 2019. 5/10
Српски језик писемна вежба 29. 10. 2019. 5/10
Математика контролни задатак 31. 10. 2019. 5/10
Математика контролни задатак 1. 11. 2019. 1/11
Српски језик контролни задатак 1. 11. 2019. 1/11
Математика контролни задатак 6. 11. 2019. 2/11
Српски језик контролни задатак 18. 11. 2019. 4/11
Свет око нас контролни задатак 19. 11. 2019. 4/11
Свет око нас контролни задатак 19. 11. 2019. 4/11
Српски језик контролни задатак 22. 11. 2019. 4/11
Математика контролни задатак 22. 11. 2019. 4/11
Српски језик писмени задатак 22. 11. 2019. 4/11
Математика контролни задатак 26. 11. 2019. 5/11
Математика контролни задатак 26. 11. 2019. 5/11
Српски језик писмена вежба 27. 11. 2019. 5/11
Природа и друштво контролни задатак 28. 11. 2019. 5/11
Математика контролни задатак 2. 12. 2019. 1/12
Српски језик контролни задатак 4. 12. 2019. 1/12
Српски језик писмена вежба 4. 12. 2019. 1/12
Српски језик контролни задатак 6. 12. 2019. 1/12
Српски језик контролни задатак 11. 12. 2019. 2/12
Математика контролни задатак 16. 12. 2019. 3/12
Математика контролни задатак 17. 12. 2019. 3/12
Српски језик контролни задатак 18. 12. 2019. 3/12
Математика контролни задатак 20. 12. 2019. 3/12
Српски језик контролни задатак 20. 12. 2019. 3/12
Српски језик контролни задатак 23. 12. 2019. 4/12
Српски језик контролни задатак 24. 12. 2019. 4/12
Свет око нас контролни задатак 24. 12. 2019. 4/12
Математика писмени задатак 25. 12. 2019. 4/12
Природа и друштво контролни задатак 26. 12. 2019. 4/12
Природа и друштво контролни задатак 26. 12. 2019. 4/12
Свет око нас контролни задатак 16. 1. 2020. 3/01
Математика контролни задатак 20. 1. 2020. 4/01
Математика контролни задатак 22. 1. 2020. 4/01
Српски јеѕик контролни задатак 22. 1. 2020. 4/01
Математика контролни задатак 24. 1. 2020. 4/01
Свет око нас контролни задатак 28. 1. 2020. 5/01
Српски језик контролни задатак 29. 1. 2020. 5/01
Српски језик контролни задатак 29. 1. 2020. 5/01
Српски језик контролни задатак 30. 1. 2020. 5/01