Запослени

Ненаставно особље

Ред. бр. Име и презиме Радно место
1 Владан Вујић Директор
2 Милан Нешовић Секретар
3 Вида Митровић Шеф рачуноводства
Стручни сарадници
4 Светлана Алексић Педагог
5 Невена Гајић Педагог
6 Јулијана Матић Библиотекар

Помоћно техничко особље

Ред. бр. Име и презиме Радно место Напомена
1 Снежана Јеремић Куварица/ Помоћни радник МШ
2 Милан Стојић Помоћни радник МШ
3 Крунија Ђуричић Помоћна радница МШ
4 Миодраг Поповић Домар-ложач МШ
5 Славица Зарић Помоћни радник ИО Стубо
6 Дејан Поповић Помоћни радник ИО Брезовице