Запослени

Наставно особље

Ред. бр. Име и презиме Радно место Напомена
Разредна настава
1 Славка Стојић Учитељ Матична школа
2 Горица Лазић Учитељ ИО Стубо
3 Гордана Стојковић Учитељ Матична школа
4 Жељко Влајковић Учитељ ИО Брезовице
Предметна настава
6 Катарина Ивановић Наставник српског језика
7 Наташа Андрић Несторовић Наставник енглеског језик Матична школа и ИО
8 Весна Аџић Наставник француски језик
9 Жељко Адамовић Наставник математике
10 Јелена Лекић Наставник историје
11 Славица Ђурковић Наставник географије
12 Дамјан Лазић Наставник физике
13 Горан Лазаревић Наставник хемије
14 Марија Аничић Наставник биологије У петом, шестом и седмом разреду СНА – чувари природе
15 Милоје Марић Наставник техничког и информатичког образовања и информатике У петом и шестом разреду наставник предмета техника и технологија
16 Иван Гентић Наставник физичког васпитања и изабраног спорта У петом и шестом разреду наставник предмета физичког и здравственог васпитања и ОФА
17 Јован Мицић Наставник ликовне културе
18 Биљана Тодоровић Наставник музичке културе
19 Драган Петровић Вероучитељ МШ и ИО